Вибропресовани бетонови блокчета за ограда

Вибропресованите блокчета за ограда се произвеждат от изключително качествени материали – цимент CEM I 52.5 R, мит пясък от река Тунджа и трошени камъни от кариера Змеево. Мощната вибропреса произвежда много здрави тухли, които лесно се превозват до отдалечени региони с незначително количество брак.

Цени на вибропресовани оградни тухли

12 см – 0,70 лв
15 см – 0,80 лв
20 см – 0,90 лв

Цени на колонки

12 см – 0,80 лв
15 см – 0,90 лв
20 см – 1,00 лв

*Цените са с включен ДДС. При големи количества цените подлежат на договаряне.