ПОЛИСТИРОЛБЕТОН

Полистиролбетонови блокчета за зидария без необходимост от полагане на изолация

Описание:
Полистиролбетонът се отнася към леките клетъчни бетони. При него, за разлика от газо- и пенобетоните, кухините в структурата му са запълнени с полистирол (стиропор), който притежава отлични топло, шумоизолационни и влагоустойчиви свойства. Тези свойства се придават и на готовото изделие – полистиролбетон. Лекият бетон с полистиролен пълнеж (полистиролбетон) е известен отдавна. Докато нашият пазар не го познава изобщо, на Запад и Изток с него строят повече от 40 години. Дълго време той е бил ограничен само в някои области на строителната индустрия, но 2005-2006 г. се използва широко и като конструкционен материал при строителството на сгради. Големият интерес към полистиролбетона в последно време е обусловен от следните причини:
– полистиролбетонът стана сериозна алтернатива на клетъчните бетони заради по-широката област на използване и превъзходните си топлотехнически и хидрофобни показатели,
– изискванията за топлоизолация на сградите са вече значително по–високи, което допринесе за функционално разделяне на строителните материали на топлоизолационни и носещи, като тези материали трябва да се съчетават като елементи на зданията. В това отношение използването на полистиролбетонът предлага най–интересни решения.

Харакеристики на полистиролбетоновите блокчета:

– размери – 600 мм – 300 мм – 250 мм;

– допустимо отклонение по размерите – категория D4;

– максимално отклонение от успоредност на основата – 1 мм;

– средна плътност в сухо състояние – 300 кг/м3;

– средна якост на натиск по височина 250 мм – 0,7 Н/мм2;

– средна якост на натиск по широчина 300 мм – 0,75 Н/мм2;

– коефициент на водопоглъщане – 38 г/м2.с0,5;

– коефициент на топлопроводност – 0,07 Вт/м.К;

– топлинно съпротивление по d=250 мм – 3,47 м2.К/Вт;

– топлинно съпротивление по d=300 мм – 4,17 м2.К/Вт.

Преимущества:

• Стените, построени с полистиролбетон, добре работят на разтягане, за разлика от стените, построени с газо-, пенобетони и керамични тухли. Те не се разрушават даже при опустошителни земетресния.
• Висока технологичност – блоковете се пробиват и режат лесно, може да им се придава желаната форма и размер.
• Относителното количество влага при равни условия в PolyBet е 5 пъти по-ниско. Това обяснява отсъствието на плесени, мухъл и гъби, тъй като не се създава среда за развитието им. Тухлите са абсолютно хидрофобни, като в същото време позволяват построяването на дищаши стени.
• Стените, изградени с полистиролбетон са по-топли с 0,015 W/mК от стените, изградени с дървени трупи, които са най-добрия известен изолационен конструкционен материал.
• Студоустойчивостта на PolyBet е поне 50 % по-висока от другите бетони при еднакви марки /класове/.
• За разлика от пено- и газобетоните, полистиролбетоновите блокчета PolyBet са устойчиви към въздействие на разтворители, бензин, масла и др.
• Ниското обемно тегло на полистиролбетоновите блокчета PolyBet (300 кг/м3) позволява сериозна икономия на метал в конструкцията на сградата, проектирана и построена с полистиролбетон.
• Шумоизолацията на полистиролбетона е 9 пъти по-добра от тази на аналогичните продукти и 18 пъти по-добра от тази на плътните керамични тухли.
• Пожароустойчивостта на полистиролбетона е съпоставима с тази на аналогичните продукти и е потвърдена с изпитвания.

*Посочените цени са без ДДС.

* Всички описани цени са без включен ДДС. При големи количества цените подлежат на договаряне.