Сертификати

Протокол № ИЦ-75-25/10.04.2009г. за определяне групата на трудногоримите материали на полистиролбетон, марка "Polybet"

Протокол от изпитване № ИЦ-75-25/10.04.2009г.

Резултати от изпитването

Протокол от изпитване на образци № 1 15 006/20.05.2008г.

Протокол № 1 15 006/20.05.2008г.(1)

Протокол № 1 15 006/20.05.2008г.(2)